Środki z LEADERA dla OSP Grajów
Miło nam poinformować, że za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś" nasz OSP, zrealizowała projekt pt. "Modernizacja i doposażenie obiektu o charakterze kulturalno-społecznościowym oraz organizacja warsztatów kulinarnych w budynku OSP Grajów”.


Całkowita wartość projektu wyniosła 31 417,21 zł, z czego 25 112,36 zł to wartość dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zmodernizowano i doposażono obiekt o charakterze kulturalno-społecznościowym w budynku OSP Grajów. Zakupiono nowy sprzęt nagłośnieniowy, wymieniono blaty na stołach, wykonano scenę (2,5m x 5m) oraz zakupiono kram na produkty regionalne. W ramach projektu wyposażono i unowocześniono kuchnię w urządzenia, dzięki którym możliwe będzie jej wykorzystanie do pielęgnowania tradycji kulinarnych regionu, organizacji kursów i warsztatów oraz organizacji spotkań integracyjnych kulturalnych i innych. Do tego celu przyczyniło się także zakupienie zastawy stołowej przewidującej obsłużenie jednorazowo 150 osób. Na zakończenie projektu zorganizowano warsztaty kulinarne pt: „Świąteczne Smaki".
Projekt "Modernizacja i doposażenie obiektu o charakterze kulturalno-społecznościowym oraz organizacja warsztatów kulinarnych w budynku OSP Grajów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji „Małe projekty”.