Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP
Na zebraniu wybrano nowy zarząd OSP w którego skład wchodzą:
Prezes: Jacek Gołda,
Zastępca prezesa: Andrzej Wrona,
Naczelnik: Jerzy Hartabus,
Zastępca Naczelnika: Norbert Wrona,
Skarbnik: Bogumiła Bugaj (Katarzyna),
Sekretarz: Tomasz Leśniak II,
Kronikarz: Tomasz Leśniak ,
Gospodarz: Robert Hartabus,
Członek zarządu: Andrzej Nosal.